ที่ตั้ง

45/2 หมู่ 1 ต. ท่าศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์

Master : Wilai : 089-7595324, Master Luck : 089-9972390