Thai Massage Training Center
@ Baan Tasala Chiangmai

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ภายใต้การดูแลของ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย เปิด ฝึกอบรมการนวดแผนไทยแบบราชสำนัก และเชลยศักดิ์ นวดไทยแก้อาการ 10 โรค (สำหรับผู้มีพื้นฐานการนวดมาแล้ว) นวดน้ำมันหอมระเหย นวดอโรมา สวิดิช สปาตัว สปามือ สปาเท้า นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า ตบสลายไขมัน วิธีการดูแลสตรีหลังคลอด นวดตอกเส้น(ภูมิปัญญาล้านนา) ย่ำขาง โดยให้ความสำคัญของการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และปฎิบัติ ให้มีความรู้ความสามารถรอยู่ในระดับมาตรฐาน โดยหลั..อ่านต่อ

เรียนจบแล้ว มีงานทำทั้งในและต่างประเทศ เปิดสอนตั้งแต่เวลา 09:00 - 15:00 น. ทุกวัน มีบริการที่พัก ฟรี!

หลักสูตรนวดไทย 372 ชม.

จำนวนชั่วโมง 372 ชม.


นวดไทยเชลยศักด์ นวดไทยราชสำนัก นวดบำบัด 10 อาการ นวดเท้า (พร้อมใบประกาศภาษาไทย -ภาษาอังกฤษ)

ราคา 12,600 บาท

คอร์ส นวดไทย 150 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมง 150 ชม.


นวดไทยเชลยศักดิ์ 150 ชั่วโมง(แถมเรียนนวดเท้าฟรี)

ราคา 6,500 บาท

หลักสูตรนวดน้ำมันหอมระเหย

จำนวนชั่วโมง 60 ชม.


Aroma 60 ชม. 5 วัน

ราคา 4,500 บาท

คอร์ส สปาไทย 150 ชม.

จำนวนชั่วโมง 150 ชม.


-นวดอโรมา -นวดหินร้อน -นวดสวิดิช -ขัดตัวด้วยสมุนไพร -นวดหน้า

ราคา 7,500 บาท

หลักสูตรนวดสวิดิช

จำนวนชั่วโมง 60 ชม.


Swedish 60 ชม.5 วัน

ราคา 3,600 บาท

หลักสูตรนวดหินร้อน Hot

จำนวนชั่วโมง 60 ชม.


Stone 60 ชม. 7 วัน

ราคา 4,600 บาท

หลักสูตรนวดตบสลายไขมัน

จำนวนชั่วโมง 60 ชม.


Slimming 60 ชม. 5 วัน

ราคา 3,600 บาท

หลักสูตรนวดเท้า

จำนวนชั่วโมง 60 ชม.


60 ชม. 5 วัน

ราคา 3,600 บาท

หลักสูตรนวดตอกเส้น

จำนวนชั่วโมง 60 ชม.


60 ชม. 5 วัน พร้อมอุปกรณ์

ราคา 9,000 บาท

หลักสูตรย่ำขาง

จำนวนชั่วโมง 60 ชม.


60 ชม. 5 วัน

ราคา 9,000 บาท